top of page

מערכות ישיבה

בזכות פיתוח מערכות ישיבה אנטומיות יחד עם צוותים רופאים

אנחנו מציבים סטנדרט חדש לנוחות ובריאות

קווי המתאר של מערכות מערכות מספקים תמיכה מושלמת בישיבה ממושכת

אביזרי עזר

מגוון של אביזרי עזר ותוספות

שיאפשרו ישיבה נוחה עוד יותר

שירותים

מהמדידה על לבית

bottom of page